[mpm tag=”10038″ title=”Minúta po minúte” count=”60″ after=”2021-03-08 20:00:00″ before=”2021-03-10 06:00:00″ sticky=”1″ action=”ZobraziÅ¥ tému”]

Vyhlásil to premiér Mark Rutte.
Zákaz noného vychádzania od 21:00 do 4:30 mal pôvodne plati do 15. marca.
Od 15. do 17. marca poas konania volieb platí výnimka, pretoe „zákaz vychádzania nesmie stá v ceste slobodným vobám,“ dodal Rutte.
Poda neho kadý, kto by nemohol odovzda svoj hlas pred zaiatkom zákazu vychádzania, tak bude môc „bez akýchkovek prekáok urobi a ís domov“.
Pracovníci a dobrovoníci vo volebných miestnostiach budú potrebova od úradov písomné potvrdenie.
Retaurácie, bary a kaviarne ponúkajúce produkty z kanabisu budú môc predáva oberstvenie cez výdajné okienka tak, ako to robili od októbra, uviedol Rutte.  (tasr)